TOP 5 książek o depresji

Depresja jest chorobą cywilizacyjną i cierpi na nią znaczna część populacji. Aż 17% osób dotkniętych zaburzeniami depresyjnymi popełnia samobójstwo, dlatego tak istotna jest znajomość diagnozy i sposobów leczenia. Poniżej poznasz ranking najlepszych książek o depresji.

Miejsce 5 -
”Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. Wydanie III uaktualnione”

Książka o depresji ”Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. Wydanie III uaktualnione” autora Janusz Rybakowski zajmuje miejsce piąte w rankingu. Wydana 10 lat temu książka przedstawia różne aspekty choroby maniakalno – depresyjnej wynikające z wieloletnich doświadczeń klinicznych oraz badań prowadzonych przez profesora Janusza Rybakowskiego. W tej książce zawarte są między innymi opracowane starannie standardy terapeutyczne oraz opisy patogenezy choroby maniakalno depresyjnej. Mimo iż zasadnicze oblicza choroby maniakalno – depresyjnej i jej etiologia pozostają wciąż takie same, to dzięki rozwojowi nauki i osiągnięciom licznych badań w tym dotyczących tego, jak przebiega depresja, książki psychiatryczne tego typu wymagają aktualizacji niektórych pojęć i standardów terapeutycznych.

Miejsce 4 -
”Ból i depresja”

Książka ”Ból i depresja” pod redakcją dr hab. Dominiki Dudek skupia się na problemie dotyczącym objawów bólowych, które towarzyszą lub są przyczyną zaburzeń depresyjnych. Poruszając problem, jakim jest depresja, książki psychologiczne tego typu skupiają się na emocjonalnym i subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości przez pacjenta dotkniętego tymi zaburzeniami. Książka omawia zarówno metody psychoterapeutyczne i farmakologiczne pozwalające pomóc pacjentom cierpiącym z powodu bólu i depresji.

Miejsce 3 -
”Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry”

”Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry” pod redakcją Janusza Heitzmana skupia się na relacji pacjent – lekarz psychiatra, do którego najczęściej zgłaszają się pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego niezwykle istotne jest, by lekarze psychiatrii będący specjalistami w swojej dziedzinie, posiadali wiedzę nie tylko z zakresu rozpoznawania i wdrażania leczenia farmakologicznego, ale także potrafili doradzić i pomóc odnaleźć się pacjentowi w zupełnie nowej sytuacji. Poszczególne rozdziały skupiają się na przedstawieniu psychoedukacji i metod rozwiązywania poszczególnych problemów, które zmieniają życie chorego i jego środowiska.

Miejsce 2 -
”Depresja w praktyce lekarza rodzinnego”

Pozycja ”Depresja w praktyce lekarza rodzinnego” to kolejna książka pod redakcją profesora Marka Jeremy. Poszczególne rozdziały napisane są rzez autorów będących doświadczonymi lekarzami, praktykami i dydaktykami ze Szkoły Psychoterapii CBT w Warszawie, Wyższej Szkoły Psychologii w Warszawie oraz z Instytutu Psychiatrii , Neurologii w Warszawie oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dzięki czemu każdy rozdział wskazuje różnorodne podejście i wzajemne uzupełnia się. Publikacja kierowana jest do lekarzy praktyków i ukazuje najnowsze standardy rozpoznania i leczenia zaburzeń depresyjnych.

Miejsce 1 -
”Leksykon manii i depresji”

Książka o depresji ”Leksykon manii i depresji” prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski i dr hab. n. med. Jan Jaracz, kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych psychiatrią kliniczną a w szczególności do lekarzy. Zagłębiając się w problem, jakim jest depresja, książki psychologiczne i psychiatryczne powinny w pełni wyczerpywać temat tego złożonego problemu. Książka w obszerny sposób opisuje definicję, pojęcia, rozpoznanie, profilaktykę i sposoby leczenia depresji oraz choroby afektywno – dwubiegunowej. Tak rozległe opisanie problemu przez specjalistów w tej dziedzinie w pełni wyczerpuje złożony problem depresji i stanowić może przewodnik w jej terapii i rozpoznaniu.