TOP5 książek o chorobach układu krążenia

Choroby układu krwionośnego stanowią duży odsetek spośród najczęściej występujących schorzeń. Ich diagnostyka i leczenie ma ogromne znaczenie w przeżywalności pacjentów i poprawie ich jakości życia. Poszukując książki na temat chorób serca i naczyń, która okaże się pomocna w praktyce zarówno dla lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Kardiologii, jak i lekarza Podstawowej opieki Zdrowotnej, ale również rozwinie wiedzę i umiejętności studentów warto poznać poniższy ranking.

Miejsce 5 – „Diagnostyka i leczenie migotania przedsionków”

Książka dotycząca chorób serca i układu krążenia na miejscu piątym to ” Diagnostyka i leczenie migotania przedsionków” pod redakcją prof. Marii Trusz-Gluzy, prof. Andrzeja Lubińskiego. Pozycja ta poświęcona jest zagadnieniu, jakim jest diagnostyka i leczenie migotania przedsionków. Migotanie przedsionków jest jedną z najczęściej spotykanych arytmii serca. Poszczególne rozdziały tej książki opracowane są przez wybitnych ekspertów w dziedzinie kardiologii. Chcąc poszerzyć i uaktualnić o najnowsze wytyczne i algorytmy diagnostyki i farmakoterapii poszukując książki na temat chorób serca i naczyń omawiające w sposób ściśle nakierowany na migotanie przedsionków, warto zwrócić uwagę na tę pozycję.

Miejsce 4 – „Terapia niewydolności serca. Wydanie II zaktualizowane”

Czwarte miejsce w rankingu zajmuje pozycja ” Terapia niewydolności serca. Wydanie II zaktualizowane” pod redakcją prof. Jarosława Drożdża. Książka ta jest pracą zbiorową opracowaną przez doświadczonych w dziedzinie różnych chorób układu sercowo – naczyniowego lekarzy specjalistów pracujących w ośrodku akademickim. Podzielona jest na trzy części, z których każda omawia poszczególne etapy terapii i diagnostyki pacjenta z zaburzeniami układu sercowo – naczyniowego. Pierwsza część omawia postępowanie przedszpitalne, druga terapie schorzeń przewlekłych, a trzecia omawia aktualne techniki elektroterapii. Pozycja ta stanowić może wstęp do nauki kardiologii dla studentów lub uaktualnienie i poszerzenie wiedzy w tym zakresie dla lekarzy praktyków.

Miejsce 3 –„Kardiolog na ostrym dyżurze”

Trzecie miejsce w rankingu zajmuje pozycja ” Kardiolog na ostrym dyżurze” pod red. Jarosława Drożdża i Waldemara Machały. Książka ta skupia się na kardiologicznych stanach nagłych. Podejmujące tematy chorób układu krążenia książki najczęściej skupiają się na postępowaniu przedszpitalnym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pozycja ta natomiast omawia również postępowanie przed zabiegiem kardiologicznym oraz przygotowanie do takiego zabiegu i prawidłowe znieczulenie pacjenta. Dzięki temu, iż została napisana przez doświadczonego kardiologa oraz anestezjologa, zawarta w niej treść jest wysokiej jakości merytorycznej i stanowić może bogate źródło wiedzy w zakresie stanów nagłych i przygotowania do zabiegów kardiologicznych.

Miejsce 2 – „Farmakoterapia chorób serca”

Drugie miejsce w rankingu książek o chorobach serca i naczyń zajmuje ”Farmakoterapia chorób serca” pod redakcją prof. Rafała Dąbrowskiego i prof. Hanny Szwed. Poszczególne rozdziały książki zostały napisane przez naukowców i lekarzy specjalistów w dziedzinie układu sercowo- naczyniowego. Pozycja skupia się na farmakoterapii stanów przewlekłych w Podstawowej Opiece Lekarskiej. Pozycja ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego lekarza POZ. Lekarz pierwszego kontaktu diagnozuje i leczy pacjentów przewlekłych, dlatego stałe uzupełnianie i uaktualnianie wiedzy jest niezbędne, by zapewnić jak najlepszą farmakoterapię. Pozycja skupia się również na profilaktyce chorób układu krążenia i zwalczaniu czynników ryzyka.

Miejsce 1 – „Ostre stany w kardiologii”

Miejsce pierwsze w rankingu zajmuje pozycja ”Ostre stany w kardiologii” pod redakcją Andrzeja Rynkiewicza. Poszukując odpowiedniej książki, będącej kompendium wiedzy z zakresu kardiologicznych stanów nagłych, warto postawić na tę pozycję. Napisana została przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Książka ta jest niezbędną pozycją dla personelu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i oddziałów Kardiologicznych. Szczegółowo opisuje stany nagłe, postepowanie w ich przypadku i farmakoterapię.