Jaskra

Programem darmowych leków dla seniorów 75+ zostało objętych 90 leków na jaskrę.

0,05 mg/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,02g+5mg)/ml | 1 but.a 5ml

0,02 g/ml | 5 ml (butelka)

0,02 g/ml | 5 ml (butelka)

(0,04mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,3mg+5mg)/ml | 1 but.a 3ml

(0,05mg+5mg)/ml | 3 but.a 2,5ml

(0,05mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

0,05 mg/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,02g+5mg)/ml | 1 but.a 5ml

(0,05mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,02g+5mg)/ml | 1 but.a 5ml

(0,02g+5mg)/ml | 3 but.a 5ml

0,02 g/ml | 5 ml (butelka)

0,015 mg/ml | 30 szt. (3sasz.po 10pojem.)

(0,05mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,05mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

0,02 g/ml | 5 ml (butelka)

(0,02g+5mg)/ml | 1 but.a 5ml

(0,05mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

0,05 mg/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,05mg+5mg)/ml | 1 but.a 2,5ml

(0,05mg+5mg)/ml | 3 but.a 2,5ml