Choroby układu krążenia

Programem darmowych leków dla seniorów 75+ zostały objęte 643 leki na choroby układu krążenia.

0,08g+0,0125g | 28 tabl. (blist.Alu/Alu)

0,08g+0,025g | 28 tabl. (blist.Alu/Alu)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (blist.PA/Alu/PVC)

0,01 g | 30 tabl. (blistry)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,016 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,025 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,08 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,08 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,04 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,08 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,032 g | 28 tabl. (blister)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (blister)

3,125 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

5mg+0,0125g | 28 tabl. (blister)

0,08g+0,0125g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16g+0,025g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16g+0,025g | 14 tabl. (blistry)

0,16g+0,025g | 14 tabl. (blistry)

4mg+1,25mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

4mg+1,25mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01g+0,01g | 30 tabl. (pojemnik)

0,01g+5mg | 30 tabl. (pojemnik)

5mg+0,01g | 30 tabl. (pojemnik)

5mg+5mg | 30 tabl. (1 poj.x30 tabl.)

0,01 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 60 tabl. (6x10szt lub 4x15szt)

0,01 g | 30 tabl. (3x10szt.lub 2x15szt)

5 mg | 30 tabl. (3x10szt.lub 2x15szt)

5 mg | 60 tabl. (6x10szt lub 4x15szt)

6,25 mg | 30 tabl. (blister)

0,08g+0,0125g | 28 tabl. (blister)

0,16g+0,0125g | 28 tabl. (blister)

0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,1 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

2,5mg+2,5mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

5mg+5mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,01g+5mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,02g+0,01g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,05g+0,0125g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,1g+0,025g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

2,5 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

2,5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,075 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

0,075 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,15 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,3 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,3 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,08 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,16 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

4 mg | 30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)

0,016g+0,0125g | 56 tabl. (blist.PVC/PVDC/Alu)

0,016g+0,0125g | 28 tabl. (blist.PVC/PVDC/Alu)

0,016g+0,0125g | 84 tabl. (blist.PVC/PVDC/Alu)

8mg+0,0125g | 28 tabl. (blist.PVC/PVDC/Alu)

8mg+0,0125g | 56 tabl. (blist.PVC/PVDC/Alu)

8mg+0,0125g | 84 tabl. (blist.PVC/PVDC/Alu)

2 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

6 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01g+0,0125g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,02g+0,0125g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,02g+0,025g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,05 g | 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)

0,05 g | 84 tabl. (6 blist.po 14 szt.)

0,05 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,1 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,05g+0,0125g | 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)

0,05g+0,0125g | 84 tabl. (6 blist.po 14 szt.)

0,1g+0,025g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,05 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,05g+0,0125g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,1 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,08g+0,0125g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,08g+0,025g | 14 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

0,08g+0,025g | 28 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

5 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,01g+2,5mg | 30 tabl. (pojemnik)

5mg+1,25mg | 30 tabl. (pojemnik)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,08 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,1 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,05g+0,0125g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,1g+0,025g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,04 g | 28 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

0,08 g | 28 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

0,04g+0,0125g | 28 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

0,08g+0,0125g | 28 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

0,08g+0,025g | 28 tabl. (blist.OPA/Alu/PVC)

0,01 g | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

0,04 g | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

0,05 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (blister)

0,16 g | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

0,04 g | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

0,08 g | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

0,1 g | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,08 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,16 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,16g+0,0125g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16g+0,025g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

5mg+1,25mg | 30 tabl. (pojemnik)

1,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

0,6 g | 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)

5mg+0,05g | 50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)

2,5mg+0,025g | 50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)

0,04g+0,0125g | 28 tabl. (blist.OPA/Al/PVC/Al)

0,04g+0,0125g | 84 tabl. (OPA/Al/PVC/Al)

0,04g+0,0125g | 56 tabl. (blist.OPA/Al/PVC/Al)

0,08g+0,0125g | 84 tabl. (OPA/Al/PVC/Al)

0,08g+0,0125g | 56 tabl. (blist.OPA/Al/PVC/Al)

0,08g+0,0125g | 28 tabl. (blist.OPA/Al/PVC/Al)

0,08g+0,025g | 28 tabl. (blist.OPA/Al/PVC/Al)

0,08g+0,025g | 56 tabl. (blist.OPA/Al/PVC/Al)

0,08g+0,025g | 84 tabl. (OPA/Al/PVC/Al)

0,04 g | 28 tabl. (blister)

0,04 g | 84 tabl. (blist.)

0,04 g | 56 tabl. (blistry)

0,08 g | 56 tabl. (blistry)

0,08 g | 84 tabl. (blist.)

0,08 g | 28 tabl. (blister)

2,5mg+0,0125g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

5mg+0,025g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

0,16 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,08 g | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)

0,16g+0,0125g | 28 tabl. (blister)

0,16 g | 28 tabl. (4 blis.perfor.po 7szt.)

0,05 g | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

0,1 g | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

5 mg | 30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)

0,0125 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

0,0125 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,025 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)

6,25 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

0,05 g | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

4 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)

4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)